Strona główna > Katalog instytucji i urzędów > Domy pomocy społecznej

Katalog instytucji i urzędów

Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Seniorów
ul. Szymanowskiego 5a, tel. (32) 298-93-88, (32) 298-89-84

Dom Pomocy Społecznej nr 2
ul. Jagiellońska 2, tel. (32) 292-41-01, (32) 292-32-39

Dom Pomocy Społecznej nr 1
ul. Andersa 81b, tel. (32) 266-50-42, (32) 292-11-91

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 33, tel. (32) 296-22-01