Katalog instytucji i urzędów

Komenda Miejska Policji
ul. Józefa Piłsudskiego 2, tel. (32) 296 12 00, (32) 296 12 55