Katalog instytucji i urzędów

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Klimontowska 21, tel. (32) 363 18 40/41