Katalog instytucji i urzędów

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu
ul. Rzeźnicza 12, tel. (32) 297-87-00, (32) 297-87-14