Strona główna > Reklama

Reklama

 

1. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczonych reklam.

2. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Redakcji w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

3. Reklama nie może być sprzeczna z prawem i ogólnymi zasadami współżycia społecznego.

4. Redakcja ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma jest sprzeczna z charakterem portalu.

5. Szczegółowe warunki realizacji i umieszczenia reklamy są określone w umowie zawartej pomiędzy Redakcją a Reklamodawcą.

 

                                                                     

Kontakt w sprawie reklamy (kliknij)